Aktualności

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego Budowlanego

19 grudnia 2019


10 grudnia br. odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego Budowlanego. 

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania językiem angielskim oraz motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowej. Zakres materiału obejmował m. in. słownictwo zawodowe z zakresu: maszyny budowlane, narzędzia, zawody budowlane, elementy budynku, plac budowy itp. 

W konkursie wzięło udział 19 uczniów z klas Technikum Budowlanego i Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia nr 3. Testy składały się z pytań otwartych i zamkniętych, a maksymalna liczba punktów do zdobycia to 65.

Rywalizacja była bardzo ciekawa i zacięta. 16 uczniów uzyskało wynik większy niż 40%. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  1. miejsce- Mateusz Lisowski z klasy 3 KB (96 %)
  2. miejsce- Korneliusz Gorczowski z klasy 3 X (93 %)
  3. miejsce- Grzegorz Kuś z klasy 3 KB (90 %)

-Jakub Bednarczuk z klasy 4 KB (90 %)

– Michał Figura z klasy 4 KB (90 %)

Organizatorami konkursu byli: Dawid Kubica i Grzegorz Stępniowski, a dyplomy i nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców.